O panowaniu nad emocjami: poznawanie, nazwanie oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Emocje, będące jak ocean – od spokojnych po burzliwe – mają ogromne znaczenie w naszym życiu. Rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie emocji jest kluczowe dla osiągnięcia psychicznej harmonii. Praktyki takie jak prowadzenie dziennika emocji czy skanowanie ciała mogą pomóc w lepszym zrozumieniu siebie. Inspiracje z literatury, jak prace Daniela Golemana i Thich Nhat Hanha, podkreślają wartość akceptacji i społecznego wsparcia w radzeniu sobie z emocjami. Zarządzanie emocjami to ciągły proces, który prowadzi do bardziej świadomego i autentycznego życia.


Jesteś liderem, czy managerem? Różnice, które maja znaczenie.

W moim najnowszym wpisie przyjrzałem się kluczowym różnicom między liderem a managerem, inspirując się książką Simona Sineka „Liderzy jedzą na końcu”. Sinek wnikliwie analizuje obie role, zwracając uwagę na ich fundamentalne aspekty oraz wpływ na kulturę organizacyjną.

W świecie biznesu często używamy terminów "lider" i "manager" zamiennie, jednak istnieją istotne różnice między nimi. Managerowie skupiają się na strukturach, procedurach i kontroli, zapewniając efektywność operacyjną. Z kolei liderzy inspirują, budują zaufanie i motywują zespół do osiągania wspólnych celów.

We wpisie przeanalizowałem te różnice, zgłębiając tematykę stylu zarządzania, podejścia do zespołu oraz technik motywowania pracowników. Ponadto, odkryłem kluczowe cechy, którymi powinien cechować się prawdziwy lider oraz drogę, jaką należy przejść, aby się nim stać.